Jdi na obsah Jdi na menu
 


              Usnesení z VČS MO Nová Ves I, konané 30.3. 2019

Členská schůze schvaluje:

 1. program jednání VČS.
 2. zprávu předsedy o činnosti za období od poslední VČS.
 3. účetní závěrku za r. 2018.
 4. rozpočet na r. 2019.
 5. zprávu dozorčí komise.
 6. zprávu pokladní a účetní.
 7. počet brig. hod. ve výši 10 hod. a výši náhrady za neodpracovanou hod. 130 Kč.
 8. důchodci, kteří v daném roce dovrší 66 let věku, jsou zproštěni brigádní povinnosti.
 9. zápisné nových dospělých členů 400 Kč. Dorost 300 Kč. Děti do 15 let 150 Kč.
 10. Nově nastupující člen platí neodpracovanou brigádu částkou 1300 Kč.
 11. na revíru 411154 / ramena a písečáky / se musí kapr 65 cm a více vrátit zpět vodě a na řece Labi revír 411055 kapr 70 cm a více.
 12. MO bude i v r. 2019 hospodařit samostatně.

13) Lov ryb a vnadění na neuvařenou kukuřici, nebo luštěninami bude považován za hrubé porušení bližších podmínek výkonu rybářského práva.

14) Každý rybář si může ponechat v průběhu rybářské sezony 50 ušlechtilých ryb, z toho 40 ks. kapra a 10 ks. dravých ryb ( štika, candát, nebo jejich kombinaci). Sumec obecný bez omezení.

15) Při dosažení tohoto limitu, pokud chce dále lovit, musí si koupit novou

       povolenku.

16) členská schůze schvaluje návrh, aby členům, kteří odpracují více jak 50 brig. hod. byly vydány roční povolenky zdarma.

17) členská schůze schvaluje zákaz TROLLINGU na rev. 411055 Labe 23A. (zákaz vláčení nástrah za lodí, nebo člunem.)

 

 Členská schůze bere na vědomí:

A/  cenu členské roční místní povolenky ve výši 1300 Kč. Cena povolenky pro děti 350 Kč a dorost 800 Kč. a pov. ozn. č. 90 – Labe, Vltava 400 Kč.

Jednodenní hostovací povolenky dospělí ve výši 300 Kč, týdenní 900 Kč, měsíční 1400 Kč, roční 2600 Kč, pov. pro cizince ve výši 4000 Kč. Povolenka hostovací pro mládež do 18 let jednodenní 300 Kč, týdenní 800 Kč, měsíční 1300 Kč, a roční 2300 Kč.

Povolenka hostovací děti do 15 let jednodenní 300 Kč, týdenní 600 Kč, měsíční 900 Kč, celoroční 1500 Kč a prázdninová 500 Kč.

Povolenka hostovací roční jen na náš úsek řeky Labe revír 411055 – LABE 23 A - 1200 Kč.

B/ na revíru  411055 -  Labe 23A, t.j od jezu v Klavarech až po jez ve Velkém Oseku platí lov ryb na  pov. č. 17 a na cizích úsecích řeky Labe lov ryb na pov. č. 90.

Členská schůze uložila výboru, aby do jednoho měsíce projednal veškeré připomínky z VČS a s výsledkem seznámil členskou základnu prostřednictvím internetu a vývěsních skříněk.

 

         V Nové Vsi 30.3.2019.                          Návrhová komise ve složení:

.                                                                                 Nerad Libor – v.r.

                                                Waiss Ivan- v.r.

                                                                                   Šárovec Pavel - v.r.

.                                                                                          

 

             

Zápis z VČS MO ČRS Nová Ves I konané 30.3.2019.

 

 1. Schůzi zahájil jednatel p. Souček v 9.15 hod.
 2. Seznámení s programem schůze – program odsouhlasen.
 3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé VČS.
 4. Provedení volby komisí:

Mandátová – Mén, Hanzl a Mrňák - schůze se zúčastnilo 48 členů,14  bylo omluveno  - 15 minut čekací doba a schůze byla usnášeníschopná.

Návrhová – Nerad Libor, Šárovec Pavel, Waiss Ivan , - pan Nerad přednesl návrh na usnesení.  

 1. Zpráva předsedy MO- J. Foršta, - zpráva odsouhlasena a založena.
 2. Zpráva pokladníka MO -J. Zajíce, - zpráva odsouhlasena a založena
 3. Účetní závěrka, - -za p. ing. Krulišovou přednesl p. Zajíc.- zpráva odsouhlasena a založena.
 4. Návrh rozpočtu na r. 2019, J. Foršt – odsouhlasen a založen.
 5. Zpráva dozorčí komise, - vzato na vědomí.
 6. Usnesení z VČS odsouhlaseno a založeno.
 7. Diskuse, -  P. Šárovec navrhnul, aby byly na rok hájeni dravci. Předseda vysvětli, že to na rok není možné a proč. Dále p. Hovorka navrhnul, aby se dravci lovili jen na jednoháček. Bude projednáno na výborové schůzi a předseda zjistí na ÚS zda je to možné.

12) Přestávka s občerstvením. Jako občerstvení se podával roštěná.

13) Jednatel poděkoval za účast, a předseda za důstojný průběh VČS.

14) Závěr schůze v 10.30 hod.

 •  

 

V Nové Vsi 30.3.2019.Zapsal:Foršt Josef v.r.

 

 

 

 

Vážení rybáři, v sekci Informace pro členy MO je nutné přečíst si informace ohledně GDPR!!! a zařídit se podle toho!

Děkuje Výbor MO Nová Ves I

 

ČRS z.s., místní organizace Nová Ves I

 

MO   vydává   hostovací povolenky.

Kontaktní údaje na prodejce povolenek / výdejny /.

Místo prodeje povolenek:  Havlíčkova 252, Nová Ves I, 28002 Kolín 2

otevírací doba prodeje povolenek:        Každý den

Kontakt na prodejce povolenek:   Foršt Josef

Tel: 776888065

e-mail: rybari-novaves@seznam.cz

prodej povolenek po telefonické dohodě          ano                       

Platba v hotovosti                                              ano                       

Platba platební kartou                                        ne

 

Kontaktní údaje na rybářský kroužek.

Kontakt na vedoucího kroužku:  Foršt Josef, Mén Josef

Tel: 776888065

e-mail: rybari-novaves@seznam.cz

 

Místo schůzek kroužku:  Klubovna MO

 

Četnost schůzek kroužku v měsíci: 1x

 

 

 

Termíny vydávání povolenek v roce  2019.

 

Výbor MO ČRS v Nové Vsi oznamuje svým členům, že povolenky k lovu ryb budou v r. 2019 vydávány v klubovně MO v těchto termínech.

11. Ledna  od 17:00 Hodin

8. Února    od 17:00 Hodin

8. Března  od 17:00 Hodin

12. Dubna od 17:00 Hodin

10. Května od 17:00 Hodin

 

V červnu a dalších měsících budou povolenky vydávány jen ve výjimečných případech po telefonické domluvě. (tel. 776888065).

Poslední termín na zaplacení příspěvkových známek je 30 duben.

I v r. 2019 budou vydávány hostovací povolenky pro Vaše známé a kamarády a to krátkodobé i celoroční.

 

V Nové Vsi  18.12.2018                   Za výbor MO ČRS.

                                                  Foršt Josef – předseda.

 

Něco o pytlácích : http://www.inrybar.cz/novinky/pytlaci-v-ceske-republice-pytlactvi-nekontrolovatelne-roste-pytlaci-nelovi-pro-maso-ale-pro-adrenalin/

Konec okounů v Čechách ? :  http://www.inrybar.cz/novinky/konec-okounu-v-cechach-kormorani-denne-likviduji-nase-puvodni-dravce-po-stovkach-kilogramu/

Jaký je Tvůj názor ? : http://www.inrybar.cz/ostatni/rybarske-komentare/rybarske-zavody-maji-ochranci-prirody-pravdu-meli-bychom-je-zakazat/

Lov dravců : http://www.inrybar.cz/ostatni/rybarske-komentare/lov-bez-lanka-neni-frajerina-ale-nezodpovednost/

 

 

Termíny brigád v roce 2019

 

Výbor MO na únorové výborové schůzi odsouhlasil termíny brigád na rok 2019.

A to :

1. brigáda 18. Května

2. brigáda 1. Června

3. brigáda 20. Července

4.brigáda 24. Srpna

5. brigáda  21.  Září

6. brigáda 12. Října

Sraz brigádníků je vždy u buňky v 7:00 Hodin ráno . Nářadí zajistí a na místo výkonu brigády doveze ten, kdo bude mít dozor na brigádě (člen výboru). Dozor také upřesní na místě pracovní náplň brigádníků. 

Vezměte s sebou dobrou náladu !

Brigádní povinnost každého člena je odpracovat nejméně 10 hodin!!!!!!

Ve vyjímečných případech je možno zažádat o idividuelní brigádu na tel. : 776888065

Josef Foršt předseda MO

 

 

Ceník poplatků za povolenky, brigády, průkazky, známky, zápisné v r. 2018.

 

Povolenka roční pro dospělé……………………………….….1110 Kč.

Povolenka roční pro mládež do 18 let…………………………..650 Kč.

Povolenka pro mládež do 15 let…………………………………350 Kč.

Povolenka č. 90 na Labe ………………………………………...350 Kč.

 

Pov. hostovská roční dospělí………………………………….. 2300 Kč.

Pov. hostovské měsíční dospělí..………………………………. 1000 Kč.

Pov. hostovská týdenní dospělí …………………………………650 Kč.

Pov. hostovská jednodenní dospělí..…. ………………………... 300 Kč.

Pov. hostovská jenom na Labe č.17……………………………...1000 Kč.

Pov. roční dospělá pro cizince.….……………………………....3000 Kč.

 

Pov. hostovská do 18 let roční ………………………………… 1400 Kč.

Pov. hostovská do 18 let měsíční…………………………………700 Kč.

Pov. hostovská do 18 let týdenní…………………………………450 Kč.

Pov. hostovská do 18 let jednodenní……………………………..300 Kč.

 

Pov. hostovská dětská roční…………………………………………….700 Kč.

Pov. hostovská dětská měsíční………………………….……………..450 Kč.

Pov. hostovská týdenní děti do 15 let…………………………...350 Kč.

Pov. hostovská jednodenní děti do 15 let………..……………..250 Kč.

Pov. dětská prázdninová .……………………………………… 500 Kč.

 

Průkazka………………………………………………………….20 Kč.

 

Známka dospělí…………………………………………………500 Kč.

Známka mládež do 18 let………………………………………200 Kč.

Známka děti do 15 let…………………………………………..100 Kč.

 

Zápisné dospělí...………………………………………………..300 Kč.

Zápisné mládež do 18 let ………………………………………200 Kč.

Zápisné děti do 15 let…………………………………………...100 Kč.

Poplatek za neodprac. brig. nových členů…..………………...1000 Kč.

Neodpracovaná brigádní hodina………………………………100 Kč.

 

Pokud člen nezaplatí do konce dubna známku, je automaticky vyškrtnut viz. §4 Stanov a pokud chce být dále členem, zaplatí nové zápisné ve stanovené výši.

 

V Nové Vsi 30.12.2018. Foršt Josef – předseda 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář