Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Novela vyhlášky k zákonu o rybářství

Dne 19.4.2016 vyšla ve sbírce zákonů vyhláška č. 123/2016 Sb., která mění některá ustanovení vyhlášky č.194/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Níže v textu jsou uvedeny nejpodstatnější úpravy, které se dotknou rybářů při rybolovu již od 16.června 2016, kdy vyhláška nabude platnosti.

1) zvýšení míry kapra na 40cm na mimopstruhových i pstruhových revírech

2) kodifikace hájení všech druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru od 1.ledna do 15.dubna a dále od 1.prosince do 31.prosince

3) hájení okouna říčního na mimopstruhových revírech v době od 1.ledna do 15.června, což určitě potěší všechny rybáře, kterým není lhostejné, že tato ryba v revírech ubývá.

Při lovu ryb od 16.června 2016 prosíme o respektování novely. Údaje uvedené v rybářském řádu (BPVRP) který je součástí soupisů rybářských revírů pro rok 2016 a 2017, který měl uzávěrku v září loňského roku nemůže novelu obsahovat a je v něm původní legislativní úprava.

 

SEZNAM ČLENŮ RS SÚS S CELOKRAJSKOU PŮSOBNOSTÍ NA
SDRUŽENÝCH REVÍRECH STŘEDOČESKÉHO ÚS S VÝJIMKOU
REVÍRŮ MO ČÁSLAV OD ROKU 2016

 

Dušan Hýbner

 

08821

 

 

Radek Zahrádka

 

8733

 

 

Štěpnička Milan

 

77

 

 

Horák Viliam

 

1407

 

 

Ing. Hejda Pavel

 

08163

 

Foršt Josef

 

02451

 

 

Nývlt Vladimír

 

00600

 

Pacholátko Richard

 

8726

 

Ing. Ptáček Radek

 

11062

 

Šukovský Radek

 

08137

 

 

Pavel Jindřich

 

08673

 

 

Ing. Vrána Pavel PhD.

 

7878

 

Potměšil Miroslav

 

02707

 

 

Stuchl Zdeněk

 

BUDE DOPLNĚNO

 

 

Kubát Ladislav

 

01100

 

Tomeš Pavel

 

0149

 

 

Porhansl Jan

 

14726

 

Šebek Jan

 

00126

 

 

Mgr. Šanko Jan

 

15173

 

 

Včelák Jindřich

 

8744

 

Ing. Semáč Jan

 

14557

Termíny brigád v roce 2017 :

20.Května v 7:00 hodin

3.Června   v 7:00 hodin

15. Července  v 7:00 hodin

26. Srpna   v 7:00 hodin

16. Září      v 7:00 hodin

14. Října   v 7:00 hodin

Sraz brigádníků je vždy u buňky v 7:00 Hodin ráno . Nářadí zajistí a na místo výkonu brigády doveze ten, kdo bude mít dozor na brigádě (člen výboru). Dozor také upřesní na místě pracovní náplň brigádníků. 

Vezměte si sebou dobrou náladu.

 

Po dohodě lze také dojednat individuální brigádu.

Brigádní povinnost každého člena je odpracovat nejméně 10 hodin!!!!!!

Josef Foršt předseda MO

 

Termíny vydávání povolenek v roce  2017.

 

Výbor MO ČRS v Nové Vsi oznamuje svým členům, že povolenky k lovu ryb budou v r. 2017 vydávány v klubovně MO v těchto termínech.

 

 

Březen -  pátek     10.Března od 17:00 Hodin

Duben  -  pátek     14.Dubna od 17:00 Hodin

Květen -  pátek      12.Května od 17:00 Hodin

V červnu a dalších měsících budou povolenky vydávány jen ve výjimečných případech po telefonické domluvě. (tel. 776888065).

Poslední termín na zaplacení příspěvkových známek je 30 duben.

I v r. 2016 budou vydávány hostovací povolenky pro Vaše známé a kamarády a to krátkodobé i celoroční.

 

V Nové Vsi                     Za výbor MO ČRS.

                                                  Foršt Josef – předseda.

Zpráva výboru o počtu jednotlivých druhů ryb vysazených do jednotlivých revírů z výlovu konaném dne 22.10.2016.

D1 – K 2,3 - 420 ks. -------------27 0 kg.

         L 2,3 -   130 ks.----------------15 kg.

           Ca2 –     20 ks------------------6 kg.

          Am 3,4 – 125 ks.------------230 Kg.

 D2 – K2- 210 ks.-------------------132 kg.

          L2- 120 ks.-------------------- 14 kg.

          Ca2 – 10 ks----------------------3,5 kg

          Am 3,4 – 90 ks.-------------200 kg.

     P1 – K2- 190 ks.-----------------130 kg.

         L2- 50 ks.-------------------------5 kg.

         Ca2 -8 ks--------------------------3 kg

          Am 3,4 – 70 ks.--------------150 kg.

P2-  K2- 200 ks.---------------------105 kg.

        L2- 50 ks.---------------- ---------5 kg.

         Ca2- 8 ks.-------------------------3 kg.

         Am 3,4 – 90 ks.--------------180 kg.

Řeka Labe – K2-700 ks.-----------455 kg.

       L2- 180 ks.----------------------25 kg.

       Br – 700 ks.---------------------56 kg.

      Ca1 – 300 ks.----------------------9 kg.

      Am3 -20 ks.----------------------30 kg.

Celkem bylo vysazeno 3850 ks. ryb o celkové hmotnosti 1491kg.

V Nové Vsi I 22.10.2016.                                    Za MO ČRS - Foršt Jos.

 

VLASTNÍ  VÝROBA  NÁSAD  V  ROCE  2016    
NÁSADY  Z  VLASTNÍ  VÝROBY VYSAZENÉ  DO REVÍRŮ  MO 
Přepočtené na ročník předepsaný dekretem  viz  přepočtová tabulka -                                             příloha č. 4 vyhl. č. 197/2004
               
ČÍSLO   REVÍRU: 411 154 411 055 CELKEM
               
Druhy ryb  Ročník KS KG KS KG KS KG
Kapr 2-3 1 420 875 700 455 2120 1330
Lín 2 300 39 180 25 480 64
Cejn 2            
               
Candát 1 138 16 300 29 438 45
               
Amur 2 375 760     375 760
Tostolobik 2            
Karas 2            
               
Ostatní  Br       700 56 700 56

 

 Vaše připomínky, dotazy a podněty pro zlepšení  můžete posílat na :   

 rybari-novaves@seznam.cz
 

Každý držitel povolenky je povinen respektovat zhotovená místa k lovu ryb jinými rybáři.  V případě příchodu majitele zhotoveného místa, toto místo mu uvolnit !!!

 

Je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do břehů, stavět přístřešky, rozdělávat ohně ,  vyřezávat křoví a větve stromů. Každý rybář je povinen na místě kde loví udržovat pořádek.  Pokud chce lovit na místě, které je znečištěno,provede nejprve úklid a pak může lovit.

Zjistí- li rybářská stráž nebo hospodář, že rybář loví na místě, které je znečištěno, bude proti němu postupováno dle ryb. řádu.  Je zakázáno vnadit a lovit neuvařenými luštěninami a kukuřicí. 
Na hrázích mezi D1, D2 a Komorákem , na výtažníku v Klavarech a na Komoráku je rybolov zakázán.
 

Na hrázi mezi D1 a Komorákem je povolen pouze držitelům ZTP a ZTPP. 

  Nedílnou součástí povolenky je ryb. řád a tyto bližší podmínky.
Lov dravců: 
Lov dravců je povolen od 16 června do konce roku a to na živou či mrtvou rybku a na třpytku nebo jinou umělou nástrahu. Nástražní rybička nesmí být menší jak 13 cm. Jako nástražní rybka se nesmí použít ryba lososovitá, úhoř, chráněné druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší lovnou míru.
 Porušení tohoto nařízení bude mít za následek odebrání povolenky. 
Výkon rybářského práva dětí a mládeže.Děti mohou být organizovány od začátku školní docházky do věku 15 let. Nesmí lovit na živou rybku. Mohou lovit na dva pruty. Jinak pro ně platí rybářský řád jako pro dospělé rybáře. Mládež 16 až 18 let má stejná práva a povinnosti jako dospělý člen. 
Na všech revírech MO ČRS Nová Ves je povinný podběrák.
  Povolenku s řádně vyplněným sumářem úlovků je každý držitel povolenky povinen vrátit nejdéle do 15 dnů po skončení její platnosti i v tom případě že  nedocílil žádných úlovků. 
Neodevzdaný sumář má za následek nevydání povolenky na příští rok.
 

OZNÁMENÍ:

MO ČRS v Nové Vsi, oznamuje zájemcům o rybářský sport, že mohou být přijati  mezi řady rybářů na základě § 22 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství a §10 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. pouze po složení zkoušek formou testu.
První co musí zájemce učinit je podat si přihlášku.Na základě podané přihlášky budou zájemci zapůjčeny pomůcky pro nastudování poznávání ryb a zákona. Zažádat si o přihlášku a podat tuto přihlášku mohou zájemci vždy do konce ledna.
Zkoušky ze znalostí ryb a zákona formou testu proběhnou vždy druhou sobotu v měsíci březnu v klubovně MO od 14 hod.                     Foršt Josef

 

 

Ceník poplatků za povolenky, brigády, průkazky, známky, zápisné v r. 2016.

 

Povolenka roční pro dospělé……………………………….….1110 Kč.

Povolenka roční pro mládež do 18 let…………………………..650 Kč.

Povolenka pro mládež do 15 let…………………………………350 Kč.

Povolenka č. 90 na Labe ………………………………………...350 Kč.

 

Pov. hostovská roční dospělí………………………………….. 2300 Kč.

Pov. hostovské měsíční dospělí..………………………………. 1000 Kč.

Pov. hostovská týdenní dospělí …………………………………650 Kč.

Pov. hostovská jednodenní dospělí..…. ………………………... 250 Kč.

Pov. hostovská jenom na Labe č.17……………………………...700 Kč.

Pov. roční dospělá pro cizince.….……………………………....3000 Kč.

 

Pov. hostovská do 18 let roční ………………………………… 1400 Kč.

Pov. hostovská do 18 let měsíční…………………………………700 Kč.

Pov. hostovská do 18 let týdenní…………………………………450 Kč.

Pov. hostovská do 18 let jednodenní……………………………..250 Kč.

 

Pov. hostovská dětská roční…………………………………………….700 Kč.

Pov. hostovská dětská měsíční………………………….……………..450 Kč.

Pov. hostovská týdenní děti do 15 let…………………………...300 Kč.

Pov. hostovská jednodenní děti do 15 let………..……………..200 Kč.

Pov. dětská prázdninová .……………………………………… 450 Kč.

 

Průkazka………………………………………………………….20 Kč.

 

Známka dospělí…………………………………………………400 Kč.

Známka mládež do 18 let………………………………………200 Kč.

Známka děti do 15 let…………………………………………..100 Kč.

 

Zápisné dospělí...………………………………………………..300 Kč.

Zápisné mládež do 18 let ………………………………………200 Kč.

Zápisné děti do 15 let…………………………………………...100 Kč.

Poplatek za neodprac. brig. nových členů…..………………...700 Kč.

Neodpracovaná brigádní hodina………………………………100 Kč.

 

Pokud člen nezaplatí do konce dubna známku, je automaticky vyškrtnut viz. §4 Stanov a pokud chce být dále členem, zaplatí nové zápisné ve stanovené výši.

 

V Nové Vsi 13.12.2015. Foršt Josef – předseda MO.